Två stora saneringsarbeten påbörjade under sommaren 2021

SGU har startat två spännande glasbrukssaneringar under sommaren 2021. Turen har kommit till de före detta glasbruken i Alsterbro och Flerohopp att få mark och byggnader sanerade från glasbruksverksamheternas föroreningar.

Avfallsmottagningen av förorenade massor med stor andel glas kommer att mellanlagras skilt från övriga massor. Detta för att möjliggöra en eventuell framtida återvinning av glaset. Arbetena beräknas vara slutförda i oktober 2021.